OK
Spnicehome
title-leftCHP title-right
bg-corner


شرکت مهرآذر ماشین با همکاران  خارجی خود قادر به تامین انواع CHP به صورت Original از برندهای MAN, MTU, MWM می باشد.
این سیستم ها جهت تغذیه با گاز طبیعی یا بیوگاز در ظرفیتهای بین 35 تا 4500 کیلووات توان انرژی الکتریکی تولیدی قادر به عرضه می باشند  و را ندمان تولید انرژی الکتریکی در CHP های بزرگ تا 43 درصد می باشند و تا 42 درصد نیز انرژی حرارتی تولید شده در     Engine Jacket  یا Exhaust Air نیز در مدل های مختلف قابل بازیابی جهت مصارف مختلف مانند تبخیر آب ، آب شیرین ، گرم کردن آب یا مایعات مختلف، تولید بخار و غیره می باشند.

.

bg-corner