OK
Spnicehome
title-leftمخازن استنلس استیل title-right
bg-corner
   

این شرکت در کارگاه استنلس استیل خود در چهارانگه قادر به ساخت مخازن مختلف استنلس استیل یک جداره، دوجداره، سه جداره، و پروسس جهت ذخیره گرم سازی، سرد سازی تبخیر مایعات مختلف در صنایع غذایی، بانوشیدنی، صنایع شیمیایی و نفتی و پتروشیمی با گنجایش  های مختلف از 100 لیتر تا 50000 لیتر می باشد . این مخازن با بهترین کیفیت با قراردادن کلیه تجهیزات کنترلی جهت پروسس های مختلف طراحی  و در خط فرایند نصب می گردند.
 
bg-corner