OK
Spnicehome
title-leftمبدل حرارتی صفحه ای title-right
bg-corner
 

شرکت مهرآذرماشین بیش از دو دهه می باشد که مبدل های حرارتی صفحه ای  Gasket دار جهت کاربردهای مختلف(صنایع غذایی-صنایع شیمیایی-نیرو گاهی-پتروشیمی و ...) را با استفتده از پلیت های کمپای Sondex  دانمارک تولید می نماید و همچنین مبدل های حرارتی صفحه ای  Brazed  را توزیع می نماید.

از کاربردهای مبدل های حرارتی صفحه ای تولید آب گرم مصرفی واحد های مسکونی می باشد.

آب گرم مصرفی ساختمانهای دارای سیستم حرارت مرکزی معمولا با سیرکولاسیون آب دیگ آب گرم در مبدل های حرارتی می گردد. در کشور ما در حال حاضر عموما از مخازن دو جداره یا مخازن کویل دار جهت این امر استفاده می شود که به علت معایب زیاد این سیستم ها دیگر در کشورهای پیشرفته استفاده نمی گردد و از مبدل های حرارتی  صفحه ای Plate Heat Exchanger  جهت این امر استفاده می شود که این شرکت با کمک های فنی و پلیت های کمپانی  Sondex دانمارک اقدام به تولید و فروش مبدل های حرارتی صفحه ای به تنهایی یا همراه با سایر ملزومات به صورت سیستم های کامل تولید آب گرم با کیفیت مشابه خارجی نموده است.


 
bg-corner