OK
Spnicehome
title-leftصنایع نفت، گاز پتروشیمی و حفاری title-right
bg-corner
 

صنایع  نفت، گاز پتروشیمی و حفاری

این شرکت قادر به تامین موارد زیر جهت صنایع نفت و گاز می باشد .
1-    دستگاه  DAFجهت جداسازی روغن از پس آب های نفتی
2-    Progressive Cavity Pump
3-    سیستمهای  کاتالاسیتی با فابلیت فعال سازی مجددحذف گوگرد از برش های نفتی
4-    آبگیری و تغلیظ لجن های نفتی
5-    تامین افزودنی های مورد نیاز بخش حفاری در صنعت نفت
6-    تامین مواد شیمیایی مورد نیاز در صنعت نفت و گاز

bg-corner