OK
Spnicehome
title-leftتصفیه هوای بد بو title-right
bg-corner
 

هوای بد بو معمولاً در تصفیه خانه های فاضلاب ، واحدهای تفکیک و بازیابی پس ماند شهری و صنایع مختلف ایجاد می شود . و عمدتاً حاوی آلاینده های مانند H2S و NH3 ، مرکاپتان و سایر گاز های آلی بد بو میباشد که بعد از مکش با فن  قبل از تخلیه به هوای آزاد بایستی بوی بد و آلاینده ها آن حذف سپس به داخل اتمسفر انتقال یابد.
جهت تصفیه هوای بد بو فرایند هایی یا تکنولوژی های زیر به کار می رود.
1-    بیوفیلتر (Bio Filter)
2-    بیو اسکرابر (Biotrickling Filter)
3-    انواع کمیکال  اسکرابر
4-    فیلتر کربن فعال

بیوفیلتر - فرآیند


مزایای بیوفیلتر

هزینه پایین سرمایه گذاری
هزینه بهره برداری پایین
روش طبیعی
مصرف آب کم
حذف عالی گازهای بد بو
تعمیرات آسان
کنترل سر خود

فلوچارت ساده بیوفیلتر:

بیوفیلتر- بیومس

کمیکال اسکرابر 


مزایای کمیکال  اسکرابر
قابلیت انعطاف
فضا و سطح کم مورد نیاز
راندمان بالا در غلظت بالای آلاینده ها
ظرفیت ذخیره زیاد
عدم نیاز به زمان تطبیق
فرایند اتوماتیک   

اکسیداسیون بیولوژیکی – (بیوترکلینگ فیلتر)
مزایا

فرایند بیولوژیکی
راندمان بالا در غلظت بالای آلاینده
فرایند اتوماتیک
فرایند طبیعی
تغییرات ساده

حذف بوسیله کربن فعال -فیلتر کربن فعال
مزایا

فضای کم مورد نیاز
راندمان بالا در غلظت بالای آلاینده ها
فرایند اتوماتیک
عدم نیاز به زمان تطبیق
تعمیرات ساده
فرایند موبایل
 
 
bg-corner