OK
Spnicehome
title-leftتغلیظ و آبگیری لجن title-right
bg-corner
 

مهمترین فعالیت شرکت مهرآذرماشین انجام فرایند های تغلیظ و آبگیری لجن تصفیه خانه های آب و فاضلاب و لجن های صنعتی با همکاری کمپانی Bellmer آلمان بوده  است و در مدت حدود 20 سال تجارب بسیار گران بهایی در این زمینه کسب نموده است
فرآیند تغلیظ لجن به فرآیندی اطلاق می شود که لجن مایع رقیق  که معمولاً حاوی  ماده جامد با غلظت 0.1% تا 0.2%  می باشدبعد از جداسازی مقداری آب  از آن غلیظ تر گردید و معمولاً غلظت جامدات به 4 تا 6 درصد و گاهی حتی تا 14 درصد می رسد ولی لجن هنوز مایع می باشد
در این فرآیند صرفاً با جداسازی آب بدون فشار مکانیکی صرفاً به صورت ثقلی  با دو روش متداول  انجام می شود:

1-    استانیک تیکنر  (Static Thickener) که مخا زنی خاص جهت ته نشینی هستند و در کف مخزن نیز تجهیزات لجن روب یا خروجی تخلیه لجن تعبیه شده اند که در این  فرایند حداکثر غلظت تا حد محدودی تا دو یا سه برابر مقدار اولیه افزایش می یابد. فلوکولانت در این فرایند جهت لجن فعال تصفیه خانه های فاضلاب شهری  معمولا اضافه نمی شود. ولی برای لجن های صنعتی گاهی مواد منعقد کننده  و یا لخته کننده قبل از ته نشینی اضافه می گردند
2-    تغلیظ کننده های مکانیکی ،  در این روش  ها فلوکولانت ها همواره لازم است که در ابتدا به لجن اضافه تا پس از گذشت زمان ماند لازم لخته سازی انجام شود و سپس فرایند تغلیظ انجام شود. سه نوع تکنو لوژی اصلی در فرایند تغلیظ مکانیکی لجن به کار می روند .

1-2- تغلیظ کننده نواری   (Belt Thickener)تقریباً  در 80 درصد کاربرد ها
2-2- درام تیکنر (Drum Thickener)
3-2-  سانتریفوژ-دکانتر

درام تیکنر ها بعلت اینکه آب شستشو به لجن غلیظ شده مجددا اضافه می شود و دکانتر ها نیز بعلت انرژی الکتریکی مصرفی  زیاد مورد نیاز و همچنین کیفیت بد آب جدا شده از لجن، معمولاً کاربردهای محدودی دارند و عمداً تغلیظ کننده های نواری جهت تغلیظ لجن به کار میروند.


تغلیظ کننده های نواری  شبیه یک نوار نقاله عریض با نوار مشبک از جنس منسوج  پلی استر می باشد که آب لجن پس از فرآیند لخته سازی به طور یکنواخت توزیع می گردد و با حرکت نوار به تدریج آب لجن جدا و به طور کلی به مخزن زیر دستگاه هدایت می گردد و در انتها لجن تغلیظ شده به طور ثقلی خارج می گردد.
ضمنا تعدادی قطعات مخروطی شکل روی نوار نصب شده که لجن را شخم زده و از ماندن مواد جامد روی نوار و بسته شدن عبور آب از نوار جلوگیری می کند.
قسمتی از آب جدا شده از لجن جهت شستشو نوار در زیر دستگاه با فشار 4 بار به کار می رود

فرآیند تغلیظ لجن در شکل روبرو نشان داده شده است.

آبگیری مکانیکی به فرایندی اطلاق می شود که آب لجن مایع بوسیله فشار مکانیکی یا نیروی گریز مرکز گرفته و لجن جامد می گردد در این روش معمولاً لجن با غلظت حداقل  3 درصد به دستگاه آبگیری تغذیه و  با توجه به به نوع لجن و درصد جامدات آلی آن لجن جامده و غلظت جامدات به 17 تا 40 درصد می رسد (درمورد بعضی از لجن های فلزی و معدنی غلظت ماده جامد لجن گاهی تا 90 درصد نیز می رسد)
آبگیری لجن  به خصوصدر گذشته به صورت غیر مکانیکی به صورت قراردادن لجن در بسترهای که در زیر آن برای تخلیه آب زهکشی شده است در فضای آزاد نیز انجام می شود(Drying Beds) که بعلت وابسته بودن آن به وضعیت آب و هوا باران و آفتاب و همچنین جمع شدن حشرات  بر روی بسترها دیگر صرفاً در ظرفیتهای کم یا سایتهای دور از شهر بدون محدودیت فضا انجام می گردد.
ولی در حال حاضر آبگیری لجن صرفاً با روشهای مکانیکی انجام می گردد و فلوکولانت ابتدا بایستی به لجن در مخازن اختلاط یا میکسرهای دینامیک آن لاین اضافه شود تا بعد از گذشتن زمان ماند کافی فلاک لخته و فلاک ایجاد شود سپس عمل آبگیری با  چهار تکنولوژی عمده مختلف انجام می شود :


1-    پرسهای نواری (Belt Press)
2-    پرسهای حلزونی (Screw Press)
3-    دکانتر (سانتریفیوژ) (Decanters)
4-    فیلتر پرس (Chamber Filter Press)
دکانتر ها سیستمی پیچیده با دور بالا می باشند و نگهداری آنها مشکل تر می باشد ضمناً مصرف پلی الکترولیت در انها معمولاً به حدود 8-15  gr/kg DS می رسد و ضمناً توان انرژی الکتریکی مور نیاز زیاد معمولاً بین 20 تا 200 کیلووات در ظرفیت های مختلف می باشد ولی دکانترها با وجود عدم نیاز به (Wear Part) (مانند نوار و پارچه تمیز) بعلت نیاز به تعمیرات اساسی اساس در هر 5 سال در نهایت هزینه بهره برداری بالاتری در پریود 5 تا 7 ساله دارند . نکات مثبت این سیستم عدم نیاز به آب شستشو و رسیدن به غلظت بالاتر جامدات برای لجن های با مقدار VSS زیاد مانند لجن فعال خالص می باشند .
فیلتر پرس ها نیز دارای فرایند  Batch  و غیر پیوسته هستند و نیاز به نیروی انسانی زیاد و فضای زیادی دارند و تخلیه آنها با مشکل میباشد و اکنون در حال حاضر صرفاً در ظرفیت های کم یا در مواردی که غلظت مواد  جامد ربسیار بللا در لجن های صنعتی مورد نیاز باشد، به کار می روند
دیاگرام مراحل مختلف فرایند آبگیری در فیلتر پرس ها در زیر نشان داده شده است:


 
bg-corner